Schmeckser Federzeichnungen

Názov a zodpovednosť: Schmeckser Federzeichnungen [Obrázky zo Starého Smokovca] / Aus dem Ungarischen des Zoltán Hanvay von B.Sz. ; s. [10]-19

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Príspevok sa skladá z dvoch častí, prvá z nich charakterizuje kamzíka a spôsob jeho života, sleduje ich výskyt v r. 1873 vo Vysokých Tatrách. Druhá časť je spomienkovou črtou s tematikou poľovačky na kamzíky v Tatrách

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 2, s. 286. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

kamzíky - Tatry (Slovensko, Poľsko)

črty spomienkové - Tatry (Slovensko)

poľovníctvoHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - kamzíky

Vysoké Tatry - Starý Smokovec - kamzíky


MDT: 639.11 ; 591.9 ; 599.735.5 ; 894.511-3