A Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egyesület Évkönyve Az ....-ik Egyesületi Évre

Názov a zodpovednosť: A Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egyesület Évkönyve Az ....-ik Egyesületi Évre [Ročenka Spišského spolku lekárov a lekárnikov] / Szerkesztette: Dr. Szász Ágoston Egyesületi Titkár ; 1909

Bibliografická adresa: [Késmárk : Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egyesület], 1910 (Késmárk : Sauter Pál Könyvnyomdája)

Fyzický popis kolácia pole: 50, [1] s. : ; 24x17 cm

Poznámky: Brožované. Zelená obálka s ozdobným rámikom. Typografické ozdoby. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Biografický slovník mesta Poprad, s. 197; Tlačiar podľa: Breza, s. 62. - V popisovanom exemplári: na titulnom liste rkp zápis: A felkai Tátra Múzeum Tulajdona -ajándéka. Na obálke oválna pečiatka: v strede Tatry s podtatranskou obcou - kolopis: Felkai Tátra Múzem Egylet. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

ročenky spolkovéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické

ročenky


MDT: 61(05):061.2 ; 615(05):061.2 ; 058 ; 061.2

Signatúra: SK, PM PP, 7018 ; SK, LK KK, P1161