Steinhühner

Názov a zodpovednosť: Steinhühner [Caccabis saxatilis] / Dr. M[ichael] Greisiger ; s. 92

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Informácie o výskyte a spôsobe života druhu Caccabis saxatilis vo Vysokých Tatrách

Poznámky: Autor overený: SBS 2, s. 225. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Všeobecné meno:

vtáky - Vysoké Tatry (Slovensko)

Caccabis saxatilis (zool.)Heslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - fauna


MDT: 591.9(437.6)