A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 1902. évi október hó 15-ész Szepes Szombaton tartott (őszi) rendes közgyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 1902. évi október hó 15-ész Szepes Szombaton tartott (őszi) rendes közgyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na riadnom jesennom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov konaného v Spišskej Sobote 15.10.1902] / Dr. Alexander Béla e[z] i[dei] jegyző ; Dr. Tátray Gergely az egylet elnöke, Dr. Szász Ágoston, Dr. Greisiger Mihály ; s. [14]-23

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1902-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1903

Časti dokumentu: 1, Elnök megnyitó beszéde. - Az 1902. évre vonalkozó titkári jelentés. - Könyvtárnok jelentése. - Az 1903. évre szóló költségelőirányzat beterjesz tése. - Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület bíróságának hozott ítéletekről eszmecsere; Felolvasott előadások felsorolása

Anotácia: Zápisnica z jesenného valného zhromaždenia Spišského spolku lekárov a lekárnikov konaného v Spišskej Sobote 15.10.1902, na kt. hodnotili činnosť a hospodárenie spolku, ako aj činnosť sudcovskej komisie pri spolku

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Spišská Sobota (Slovensko), 15.10.1902, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické

zdravotníctvo verejné


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 615 ; 614

Pôvodné formy korporácií:

Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)