Sektions

Názov a zodpovednosť: Sektions [Sekcie - Východokarpatská a Spišskonovoveská] / ; s. 198

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Časti dokumentu: 1, Sektion Ostkarpathen. - Sektion Igló

Anotácia: Dve krátke správy, prvá z nich informuje o zasadaní výboru Východokarpatskej sekcie UKS, druhá o založení Spišskonovoveskej sekcie spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Východokarpatská sekcia 1882, zasadania , 1882

Uhorský karpatský spolok - Spišskonovoveská sekcia, založenieHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05 ; 502:06.05

Pôvodné formy korporácií:

Sektion Ostkarpathen pozri Uhorský karpatský spolok - Východokarpatská sekcia

Sektion Igló pozri Uhorský karpatský spolok - Spišskonovoveská sekcia