A szív működési képessége megbírálásának újabb módjai

Názov a zodpovednosť: A szív működési képessége megbírálásának újabb módjai [Novšie metódy vyšetrenia činnosti srdca] / Irta: Dr. Sztahovszky Antal ; s. [33]-41

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1912-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1913

Fyzický popis kolácia pole: obr.

Anotácia: Príspevok sumarizuje súdobé metódy stanovenia diagnózy pri srdcových ochoreniach. Krátko charakterizuje vlastnosti srdcového svalstva a podrobne opisuje polygraf - prístroj na zaznamenanie svalovej činnosti srdca, kt. zostrojil J. Mackienze

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Heslo/Osobné meno:

Mackienze, James (1853-1925)Heslo/Všeobecné meno:

prístroje lekárske - diagnostika

srdce - medicína,

polygraf (prístroj)


MDT: 615.84 ; 616.1 ; 929 Mackienze, James