A Szepes megyei orvos-gyógyszerész egyesület 1904. június hó 22-én Tátrafüreden tartott tavaszi rendes gyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepes megyei orvos-gyógyszerész egyesület 1904. június hó 22-én Tátrafüreden tartott tavaszi rendes gyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na riadnom jarnom zasadaní Spišského spolku lekárov a lekárnikov 22.06.1904 v Starom Smokovci] / Dr. Alexander Béla egyesületi jegyző ; Dr. Tátray Gergely elnök, Dr. Neubauer Lajos, Dr.Gärtner Kálmán ; s. [3]-7

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1904-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1905

Časti dokumentu: 1, Elnök beszéde%, Késmárki kerületi belegsegélyző penztár ügye. - Az előadások felsorolása

Anotácia: Zápisnica z jarného zasadania Spišského spolku lekárov a lekárnikov 22.06.1904 v Starom Smokovci, na ktorom prerokovali aj spoluprácu s obvodnou nemocenskou pokladnicou so sídlom v Kežmarku

Poznámky: Poznámky pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Starý Smokovec (Slovensko), 22.06.1904, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnické

zabezpečenie nemocenské

poistenie zdravotnéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné

pokladnice nemocenské


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 615 ; 36