Szepesmegyének közegészégi állapota az 1899-iki évben

Názov a zodpovednosť: Szepesmegyének közegészégi állapota az 1899-iki évben : Igen tisztelt kar-és tagtársurak! [Zdravotníctvo v Spišskej župe v r. 1899] / Dr. Lorx Sándor ; s. [40]-42

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1900-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1901

Anotácia: Podrobná správa - štatistické prehľady o situácii vo verejnom zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva v Spišskej župe v r. 1899

Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 614