A Szepesi Orvos- és Gyógyzerész-Egylet Évkönyve az .... egyleti évre

Názov a zodpovednosť: A Szepesi Orvos- és Gyógyzerész-Egylet Évkönyve az .... egyleti évre [Ročenka Spišského spolku lekárov a lekárnikov] / Szerkesztette: Dr. Alexander Béla egyleti titkár ; 1894/95

Bibliografická adresa: Késmárk : [Szepesi orvos- és gyógyszerész egylet], 1896 ([Kežmarok] : Nyomatott Sauter Pál könyvnyomdájaban)

Fyzický popis kolácia pole: 49 s. : ; 22x15 cm

Poznámky: Slov. názov spolku podľa: ES 3, s. 329. - Šedozelená obálka, brožované. - Zostavovateľ overený: SBS 1, s. 43; Tlačiar podľa: Breza, s. 62. - V popisovanom exemplári pečiatka:A M.N. Múzeum Könyvtára. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:615:061.25 ; 061.25:61 ; 058

Signatúra: MR, OSzK, Med.g. 455e

Pôvodné formy mien:

Alexander, Béla pozri Alexander, Vojtech (1857-1916)Pôvodné formy korporácií:

Szepesi orvos- és gyógyszerész egylet pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)

Sauter Pál könyvnyomdája pozri Sauter, Pavol, Kežmarok (Slovensko)

Szepesi orvos- és gyógyszerész egylet pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)Pôvodné formy geografických názvov:

Késmárk pozri Kežmarok (Slovensko)