A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész-Egylet Évkönyve az .... egyleti évre

Názov a zodpovednosť: A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész-Egylet Évkönyve az .... egyleti évre [Ročenka Spišského spolku lekárov a lekárnikov] / Szerkesztette: Dr. Alexander Béla egyleti titkár ; 1900

Bibliografická adresa: Késmárk : [Szepesi orvos- és gyógyszerész-egylet], 1901 ([Kežmarok] : Nyomatott Sauter Pál könyvnyomdájában)

Fyzický popis kolácia pole: 105, 1 s. : fotogr., tab., ; 22x15 cm

Poznámky: Príloha: Prehľadná tabuľka o výskyte akútnych infekčných chorôb ohlásených v r. 1899 v Spišskej župe. - Zostavovateľ overený: SBS 1, s. 20. - V popisovanom exemplári pečiatka: A M.N. Múzeum Könyvtára. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky


MDT: 61:061.25:058 ; 058 ; 061.25:61 ; 615

Signatúra: MR, OSzK, Med.g.455e

Pôvodné formy korporácií:

Szepesi orvos- és gyógyszerész-egylet pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)