A Szepesi orvos-gyógyszerészegyesület 1900-ik évi október hó 16-án Lőcsén tartott XXXVI. kőzgyüles jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesi orvos-gyógyszerészegyesület 1900-ik évi október hó 16-án Lőcsén tartott XXXVI. kőzgyüles jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na 36. valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov konaného 16.októbra 1900 v Levoči] / ; s. [13]-39

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1900-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1901

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: 1, Elnök üdvözlése / Tátray Gergely. - Dr. Alexander Béla titkári jelentése. - A z 1901. évre költségvetési előirányzat. - Tisztviselők és becsületbirók választása. - A magánorvoslás dijazása legkisebb mértékének megállapitása tárgyában a nm. m. kir. belügyminisztérium által kiadott szabályzat felolvasása és megvitatása. - Szabályzat - a magánorvoslás dijazása tárgyában (szöveg). - Táblázat az orvosi dijszabásról az egyes műtétek... stb szerint

Anotácia: Zápisnica z 36. valného zhromaždenia Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného 16. októbra 1900 v Levoči, na ktrorom hl. bodom rokovania bol nariadenie ministerstva vnútra o honorovaní súkromných lekárov

Poznámky: Príloha: Tabuľkový prehľad o výskyte akutných infekčných ochorení ohlásených v r. 1899 v Spišskej župe. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Levoča (Slovensko), 16.10.1900, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

lekári - honoráre lekárske

spolky lekárske a lekárnické

honoráre lekárske


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 615 ; 614

Pôvodné formy korporácií:

Szepesi orvos-gyógyszerészegyesület pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)