A tellurgyártásról

Názov a zodpovednosť: A tellurgyártásról [O výrobe telúru] / Előadta: Farbaky István k[irályi] segédmérnök ; s. [70]-76

In A Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület Évkönyve 1896 / Összeállította: Vitális István. Selmeczbánya : [Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület], 1897

Anotácia: Štúdia je zameraná na charakteristiku telúru a na spôsob jeho výroby

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu: MÉL 1, s. 466. - Poznámky pod čiarou. -

Heslo/Všeobecné meno:

telúr - výroba


MDT: 546.24 ; 661.692 ; 549.23

Pôvodné formy mien:

Farbaky, István pozri Farbaky, Štefan (1837-1928)