Titkári jelentés

Názov a zodpovednosť: Titkári jelentés [Správa tajomníka] / Dőller Antal ideigl[enes] egyl[eti] titkártól ; s. 2-12

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Správa o činnosti Uhorského karpatského spolku za obdobie august 1874 - máj 1875. Informuje o rastúcej členskej základni, o ročenke, pripravovanej mape Tatier, o stavbe nových horských chát v tatrách a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 1, s. 490. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky vlastivedné

spolky prírodovedné


MDT: 5:06.05 ; 06.05:5 ; 796.5:06.05 ; 908:06.05

Pôvodné formy mien:

Dőller, Antal pozri Döller, Anton (1831-1912)Pôvodné formy korporácií:

Magyarországi Kárpátegylet pozri Uhorský karpatský spolok