A tátrai-tó "Tengerszem" elnevezéséről

Názov a zodpovednosť: A tátrai-tó "Tengerszem" elnevezéséről [O pomenovaní tatranského jazera Morskie oko] / Eljasz Valér-tól ; s. [246]-254

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Štúdia o vzniku pomenovania tatranského jazera Morskie oko, kt. leží v poľských Tatrách

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

jazerá - názvoslovie - Vysoké Tatry (Poľsko)

hydronýmia

toponomastikaHeslo/geografické:

Morskie oko (Poľsko) - hydronymia


MDT: 801.311.5:910 ; 910

Pôvodné formy geografických názvov:

Tengerszem pozri Morskie oko (Poľsko)