A tél a Tátrában

Názov a zodpovednosť: A tél a Tátrában [Zima v Tatrách] / (Dr. Szontagh Miklós-tól. - Új-Tátrafüred) ; s. 442-470

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Klimatologiacká štúdia, v úvode kt. autor charakterizuje hlavné činitele podnebia Vysokých Tatier - Nového Smokovca, ďalej publikuje tabuľkové prehľady meraní v r. 1874-79, kt. sledovali tlak vzduchu, teplotu vzduchu, zrážky, vlhkosť vzduchu a pod.

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 5, s. 316. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

klimatológia

meteorológiaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - klíma

Vysoké Tatry - Nový Smokovec (Slovensko) - pomery klimatické


MDT: 551.5 ; 615.8

Pôvodné formy mien:

Szontágh, Miklós pozri Sontág, Mikuláš (1843-1899)