A tüdőlobnak chloroform spiritusszal való beleheltetési gyógykisérleteiről

Názov a zodpovednosť: A tüdőlobnak chloroform spiritusszal való beleheltetési gyógykisérleteiről [Pokusná liečba zápalu pľúc inhaláciou chloroformu] / Löcherer Tamás ; s. 11-22

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1891-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1892

Anotácia: Informácie o novej metóde liečby zápalu pľúc, o ktorej sa autor dočítal v odbornej zahraničnej literatúre, opisuje tiež svoje skúsenosti pri jej aplikácii v praxi

Poznámky: Príspevok je súčasťou článku: Jegyzőkönyv a Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületnek 1891. évi április hó 27-én d[él]u[tán] Rimaszombaton tartott közgyüléséről. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Všeobecné meno:

choroby pľúc

zápal pľúc

chloroform


MDT: 616.2

Predmet:

pneumonia pozri zápal pľúc

zápal pľúc pozri pneumonia