A Tátra-irodalom történetéhez

Názov a zodpovednosť: A Tátra-irodalom történetéhez [K dejinám literatúry o Tatrách] / [Karl Kolbenheyer] ; Fordította Dr. Flittner Frigyes ; s. 46-58

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Výberový súpis literatúry o Tatrách za r. 1664-1874 a charakteristiku jednotlivých prác

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Meno autora doplnené z nemeckej verzie článku. Autor overený: SBS 3, s.139-140. - V texte 50 citácií. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

bibliografie tematickéHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - bibliografie


MDT: 016:914.376 ; 914.376