A Tátra fejlődése

Názov a zodpovednosť: A Tátra fejlődése [Rozvoj v Tatrách] / Dr. Jármay László ; s. [19]-28

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1904-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1905

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Autor charakterizuje rozvoj v Tatrách od polovice 70.-tych rokov 19. storočia po r. 1902. Rozvoj sleduje najmä na vzniku nových miest a osád, kúpeľov, hotelov, sanatórií.

Poznámky: Autor overený: SBS 2, s. 536. -

Heslo/geografické:

Tatry (Slovensko) - rozvoj hospodársky

dejiny


MDT: 908 ; 943.76

Pôvodné formy mien:

Jármay, László pozri Jármay, Ladislav (1850-1930)