Vármegyei egészségügyi statisztika

Názov a zodpovednosť: Vármegyei egészségügyi statisztika [Zdravotnícka štatistika v Gemerskej župe] / Löcherer Tamás ; s. 49-51

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Anotácia: Štatistické prehľady o zdravotnom stave obyvateľstva, zdravotníckych zariadeniach a zdravotníckom personále v Gemerskej župe za rok 1897

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületének 1898. évi szeptember hó 27-én Nagy-Rőczén tartott közgyüléséről. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejné - štatistikyHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 614