Választmányi ülések

Názov a zodpovednosť: Választmányi ülések [Zasadania výboru] / ; s. [184]-185

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Časti dokumentu: 1, Választmányi ülések. - Meghívók. - Auschuss-Sitzungen. - Einladungen

Anotácia: Obsahuje informácie o dvoch zasadaniach výboru Uhorského karpatského spolku (10.7.1883 v Levoči a 26.5.1883 v Poprade) a informácie o pozvánkach na valné zhromaždenia francúzskeho, talianského a nem. turistického spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - výbor

zasadaniaHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05