Virágos-kert

Názov a zodpovednosť: Virágos-kert : (bei Poprad) = Blumenthal / ; s. [525]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Inzerát turistickej ubytovne Pri Poprade

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Heslo/Všeobecné meno:

ubytovne turistické - inzeráty

turistika - ubytovne,

- inzerátyHeslo/geografické:

Poprad (Slovensko) - ubytovne turistické

inzeráty


MDT: 64.024(085.8)