Ueber Behandlung der Gebirgswälder und deren Aufforstung mit besonderer Rücksicht auf die Central-Karpathen

Názov a zodpovednosť: Ueber Behandlung der Gebirgswälder und deren Aufforstung mit besonderer Rücksicht auf die Central-Karpathen [Pestovanie a obnova horských lesov s osobitým zreteľom na stredné Karpaty] / Von W[iliam] Rowland ; s. 209-245

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Štúdia analyzuje súdobé spôsoby pestovania lesa a metódy obnovy horských lesov v stredných Karpatoch

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 124. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

les - pestovanie

obnova lesaHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko ) - pestovanie lesa


MDT: 630*2

Pôvodné formy mien:

Rowland, Wiliam pozri Rowland, Viliam (1814-1888)