Vinczeliget Késmárkon

Názov a zodpovednosť: Vinczeliget Késmárkon = Vinzenz-Hain in Kesmark [Vincov háj] / ; s. [489]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Inzerát kúpeľov Vincov háj v Kežmarku, kt. majiteľom bol V. Meeze

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereins Angelegenheiten

Heslo/Osobné meno:

Meeze, Vincze - činnosť podnikateľská

- inzerátyHeslo/geografické:

Kežmarok (Slovensko) - domy kúpeľné

inzeráty


MDT: 725.7(085.8) ; 615.8(085.8)