Vorwort

Názov a zodpovednosť: Vorwort [Úvod] / Das Redactions-Comite [Cserépy Ferdinand, Payer Hugo, Dőller Anton] ; s. [3]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Úvodné slovo redakčnej rady, v kt. informujú o cieľoch ročenky a vyzývajú členov spolku k zasielaniu príspevkov

Poznámky: Autori overení: SBS. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - ročenky

úvodyHeslo/Všeobecné meno:

ročenky spolkové


MDT: 796.5:058(06) ; 058 ; 5:058

Pôvodné formy mien:

Cserépy, Nándor pozri Cserépy, Ferdinand (1831-1912)

Dőller, Antal pozri Döller, AntonPôvodné formy korporácií:

Magyarországi Kárpátegylet pozri Uhorský karpatský spolok

Ungarischer Karpathen-Verein

Uhorský karpatský spolok