Ueber Absonderungsformen des Karpathen-Sandsteines

Názov a zodpovednosť: Ueber Absonderungsformen des Karpathen-Sandsteines [Formy úlomkov karpatského pieskovca] / Von Max Raisz ; s. 175-185

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Fyzický popis kolácia pole: obr.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: http://www.pim.hu. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

pieskovceHeslo/geografické:

Karpaty (Slovensko) - pieskovce

Tatry (Slovensko, Poľsko) - pieskovce


MDT: 552.1 ; 552.513

Pôvodné formy mien:

Raisz, Maximilian pozri Raisz, Miksa (1825-1904)