A Zöld tóhoz

Názov a zodpovednosť: A Zöld tóhoz : Kirándulás a központi Kárpátokba [K Zelenému plesu. Výlet do Tatier] / Weber Samu ; s. 280-292

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 6, s. 347-348. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Zelené pleso (Vysoké Tatry, Slovensko) - výlety turistické


MDT: 914.376 ; 796.51(437.6) ; 908.437.6

Pôvodné formy geografických názvov:

Zöld tó pozri Zelené pleso (Vysoké Tatry, Slovensko)