Zoophaenologische Beobachtungen

Názov a zodpovednosť: Zoophaenologische Beobachtungen : gemacht in den Jahren 1867, -68, -69, -70 und -71 zu Rosenau (Komitat Gömör) und seiner Umgebung [Zoofenologické pozorovania v Rožňave (Gemerská župa) a okolí v r. 1867-1871] / von Julius G. Geyer ; s. [7]-63

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: Coleoptera; Nachtrag zur Coleopterenfauna der Umgebung von Igló; Meteorologische daten

Anotácia: V úvode informácie o publikovaných údajoch, ďalej prináša súpis chrobákov zaznamenaných v Rožňave a na okolí, doplňuje predchádzajúci súpis chrobákov z okolia Spišskej Novej Vsi, v závere prehľad meteorologických pozorovaní

Poznámky: Pokračovanie. Motto - úryvok z básne A. Petőfi. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 189. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

coleopteraHeslo/geografické:

Rožňava (Slovensko) - coleoptera

Spišská Nová Ves (Slovensko) - pozorovania meteorologické

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - coleoptera


MDT: 595.78 ; 591.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Rosenau pozri Rožňava (Slovensko)