Zum grünen See

Názov a zodpovednosť: Zum grünen See : (Ein Ausflug in die Centralkarpathen) [K Zelenému plesu. (Výlet do Tatier)] / S[amuel] Weber ; s. 281-293

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 6, s. 347-348. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Zelené pleso (Vysoké Tatry, Slovensko) - výlety turistické


MDT: 914.376 ; 796.51(437.6) ; 908.437.6

Pôvodné formy geografických názvov:

Grüner See pozri Zelené pleso (Vysoké Tatry, Slovensko)