Zoophaenologische Beobachtungen

Názov a zodpovednosť: Zoophaenologische Beobachtungen : welche im Jahre 1874 v. 7-27. Juli in Rokusz (in Zipsen, am Fusse der östlichen Tátra) und seiner Umgebung durch Unterfertigten gemacht wurden [Zoofenologické údaje, ktoré 7-27. júla 1874 zozbieral dolupodpísaný v Rakúsoch a na okolí] / Geyer G[usztáv] Gyula ; s. 111-119

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Príspevok sa skladá z dvoch častí, v prvej publikuje údaje o motýloch všeobecne, v druhej časti publikuje súpis motýlov v Rakúsoch

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Príspevok uvádza motto - úryvok z básne A. Petőfiho. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 189. - Odkazy na lit. v texte. Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

lepidoptera - zoofenológia

zoofenológiaHeslo/geografické:

Rakúsy (Slovensko) - lepidoptera


MDT: 595.78 ; 591.5

Pôvodné formy mien:

Geyer, G. Gyula pozri Geyer, Gustáv Július (1828-1900)Pôvodné formy geografických názvov:

Rokusz pozri Rakúsy (Slovensko)Predmet:

motýle pozri lepidoptera