Wie gross ist die Seehöhe von Kesmark

Názov a zodpovednosť: Wie gross ist die Seehöhe von Kesmark [Aká je nadmorská výška Kežmarku?] / Von Karl Kolbenheyer ; s. 125-133

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Porovnanie doterajších meraní nadmorskej výšky Kežmarku a vlastných výpočtov

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 139. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

niveláciaHeslo/geografické:

Kežmarok (Slovensko) - body nivelačné


MDT: 528.388 ; 528.37/38