Betűsoros jegyzéke a magas Tátra és környéke pontjainak, melyek általam 1872. és 1873. években háromszögtani- és légsúlyméretileg meghatározotattak

Názov a zodpovednosť: Betűsoros jegyzéke a magas Tátra és környéke pontjainak, melyek általam 1872. és 1873. években háromszögtani- és légsúlyméretileg meghatározotattak : (A B. betűvel jelzett pontok légsúlyméretileg vannak felvéve) [Abecedný zoznam výškových bodov vo Vysokých Tatrách a na okolí, stanovených na základe vlastných trigonometrických a barometrických meraní v r. 1872-73] / [Karl Kolbenheyer] ; Ford[ította] Raisz Miksa ; s. 94-102

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Súpis výsledkov barometrických a trigonometrických meraní vo Vysokých Tatrách a na okolí, mnohé výškové body stanovil autor po prvý krát vôbec

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 3, s. 139-140. Biogr. údaje prekladateľa: www.pim.hu/Online/adattar/raisz. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

body nivelačné

niveláciaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - merania barometrické a trigonometrické


MDT: 528.388 ; 551.58 ; 528.37/38