A Branyiszkó-hegység földtani és vízrajzi viszonyairól

Názov a zodpovednosť: A Branyiszkó-hegység földtani és vízrajzi viszonyairól [Geologické a hydrografické pomery na Branisku] / (Dr. Roth Samu) ; s. 152-164

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Výsledky geologických a hydrografických pozorovaní na Branisku, charakteristika výskytu a druhov hornín

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 124. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

geológia

hydrografiaHeslo/geografické:

Branisko (Slovensko : pohorie) - pomery geologické

pomery hydrografické


MDT: 55 ; 556 ; 914.376 ; 911.2:556

Pôvodné formy mien:

Roth, Samuel pozri Roth, Samuel (1851-1889)Pôvodné formy geografických názvov:

Branyiszkó-hegység pozri Branisko (Slovensko : pohorie)