Bericht des Museumkomité's

Názov a zodpovednosť: Bericht des Museumkomité's [Správa Muzeálnej komisie] / Im Namen des Museum-Komité's: Dr. Samuel Roth ; s. [278]-280

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Správa informuje o stave finančnej zbierky na výstavbu budovy múzea Uhorského karpatského spolku, o projektoch O. Sztehla a F. Frödeho, o stave a umiestnení zbierok, a pod.

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 5, s. 124. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Muzeálna komisia Poprad (Slovensko) - správy

Podtatranské múzeum - dejinyHeslo/Všeobecné meno:

múzeá spolkové


MDT: 069 ; 796.5:06.05 ; 06.05 ; 502:06.05

Pôvodné formy korporácií:

Museumkomité pozri Uhorský karpatský spolok - Muzeálna komisia