Bibliotheca Carpatica

Názov a zodpovednosť: Bibliotheca Carpatica : (Continuatio I-ma) / Collegit Hugo Payer ; s. [III]-XLIII

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Súpis odbornej literatúry o Tatrách knižnej i článkovej

Poznámky: Pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 421. -

Rubrika: Függelék = Anhang

Heslo/Všeobecné meno:

bibliografie tematické

bibliografie odbornéHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - bibliografie


MDT: 016