Bericht

Názov a zodpovednosť: Bericht [Správa tajomníka] / des Vereinssecretairs Ferdinand Cserépy ; Uebersetzt: Béla Raisz ; s. [2]-15

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Príspevok informuje o činnosti spolku od jeho založenia v r. 1873, ďalej o personálnych záležitostiach a členskej základni spolku, o rozhodnutí vydávať ročenku, o úmysle založiť spolkové múzeum a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereinsangelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky prírodovedné

spolky turistické


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05:796.5 ; 5:06.05