Die Eisthaler Spitze

Názov a zodpovednosť: Die Eisthaler Spitze : Mit zwei Beilagen [Ľadový štít] / (Von Franz Dénes - Leutschau) ; s. [261]-298

In S l05-1880

Fyzický popis kolácia pole: fotogr., mp

Anotácia: Prvá časť horopisná štúdia o Ľadovom štíte, druhá časť opisuje turistický výstup naň, v závere súpis turistov, ktorí na štít už vystúpili

Poznámky: Príspevok ilustruje fotogr. Ľadového štítu od K. Divalda; horopisná rkp. mapa Tatier signovaná E. Gschőpf. - Pôvodca overený: SBS 1, s. 461. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistika vysokohorská

geografia fyzickáHeslo/geografické:

Ľadový štít (Vysoké Tatry, Slovensko) -


MDT: 911.2 ; 796.5:910.4 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy mien:

Dénes, Franz pozri Dénes, František (1845-1934)Pôvodné formy geografických názvov:

Eisthaler Spitze pozri Ľadový štít (Vysoké Tatry, Slovensko)