Der Heerwurm (Sciara militaris) in den Bereger Beskiden

Názov a zodpovednosť: Der Heerwurm (Sciara militaris) in den Bereger Beskiden [Sciara militaris v Beskydách] / Rudolf Kohaus ; s. [91]-92

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Informácie o výskyte a spôsobe života druhu Sciara militaris v Beskydách na Ukrajine

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Všeobecné meno:

Sciara militaris (zool.) - Ukrajinské Karpaty (Ukrajina)Heslo/geografické:

Ukrajinské Karpaty (Ukrajina) - fauna


MDT: 591.9(477)

Pôvodné formy mien:

Kohaus, Rezső Kohaus, Rudolf