Der Grosse Ratzenberg (2 039,6 m)

Názov a zodpovednosť: Der Grosse Ratzenberg (2 039,6 m) [Veľká Svišťovka] / von Samuel Weber ; s. [70]-77

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Opis turistického výstupu, obsahuje aj informácie o rastlinstve

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 6, s. 347-348. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistika - Veľká Svišťovka (Vysoké Tatry, Slovensko)Heslo/geografické:

Veľká Svišťovka (Vysoké Tatry, Slovensko) - výstupy turistické

flóra


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5 ; 581.9

Pôvodné formy geografických názvov:

Grosse Ratzenberg pozri Veľká Svišťovka (Vysoké Tatry, Slovensko)