Das Süsswasser des Bades Schmecks

Názov a zodpovednosť: Das Süsswasser des Bades Schmecks [Sladkovodné pramene v Starom Smokovci] / Von Aurel W[illiam] Scherfel, Apotheker in Velka ; s. 119-139

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Ťažisko príspevku spočíva v analýze minerálnych prameňov v Starom Smokovci. Autor hodnotí aj súdobé znalosti a výskumy prameňov vo Vysokých Tatrách

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 218. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/geografické:

Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko) - pramene minerálne

Vysoké Tatry (Slovensko) - analýzy chemické

pramene minerálne


MDT: 553.7 ; 556

Pôvodné formy mien:

Scherfel, Aurel W. pozri Scherfel, Aurel Viliam (1835-1895)Pôvodné formy geografických názvov:

Schmecks pozri Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko)