Dreimal über die Tátra

Názov a zodpovednosť: Dreimal über die Tátra [Tri výlety v Tatrách] / (Von Professor Armin Husz) ; s. 147-231

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Opis turistických výletov do priesmyku Závory, v poľských Tatrách na Kozí hrebeň a na Kopské sedlo. Horopisná a hydrografická charakteristika lokality, informácie o nerastoch, obyvateľstve, obciach a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. V texte úryvok Schillerovej básne. - Biogr. údaje autora doplnené: http://regi.pim.hu/Online/adattar/mei.php. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko, Poľsko) - turistika


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5 ; 908