Die Székler

Názov a zodpovednosť: Die Székler [O Sikuloch] / (Aus dem ungarischen des Karl Molnár von Emerich Kövi) ; s. [59]-85

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Štúdia o histórií, spôsobe života, vierovyznaní, zykoch sedmohradských Sikulov

Poznámky: V texte úryvky z ľudovej slovesnosti Sikulov. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

Sikulovia - štúdieHeslo/geografické:

Rumúnsko - Sikulovia

Uhorsko - Sikulovia


MDT: 943.92 ; 39(498) ; 949.8

Pôvodné formy mien:

Molnár, Károly Molnár, Karl (1839-1917)

Molnár, Karl pozri Molnár, Károly

Kövi, Emerich pozri Kövi, Imre