Dr. Kósch Sándor által a szepesi orvos-gyógyszerész-egyletnek hagyományozott könyvek jegyzéke

Názov a zodpovednosť: Dr. Kósch Sándor által a szepesi orvos-gyógyszerész-egyletnek hagyományozott könyvek jegyzéke [Súpis kníh z pozostalosti dr. Alexandra Kóscha darovaných Spolku spišských lekárov a lekárnikov] / ; s. [59]-60

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1893/94-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1894

Anotácia: Súpis obsahuje 32 titulov z oblasti medicíny

Heslo/Osobné meno:

Kósch, SándorHeslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - knižnice

dary


MDT: 027.2 ; 61:027.2 ; 61-05 ; 929 Kósch, Sándor