Der Winter in der Tátra

Názov a zodpovednosť: Der Winter in der Tátra [Zima v Tatrách] / (Von Dr. Nikolaus Szontagh. - Neu-Schmecks) ; s. [471]-501

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Klimatologiacká štúdia, v úvode kt. autorej charakterizuje hlavné činitele podnebia Vysokých Tatier - Nového Smokovca, ďalej publikuje tabuľkové prehľady meraní v r. 1874-79, kt. sleduovali tlak vzduchu, teplotu vzduchu, zrážky, vlhkosť vzduchu a pod.

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 5, s. 316. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

klimatológia

meteorológiaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - klíma

Vysoké Tatry - Nový Smokovec (Slovesnko) - pomery klimatické


MDT: 551.5 ; 615.8

Pôvodné formy mien:

Szontagh, Nikolaus pozri Sontág, Mikuláš (1843-1899)