Die Karpathen in pomologischer Beziehung

Názov a zodpovednosť: Die Karpathen in pomologischer Beziehung [Karpaty z pomologického hľadiska] / Von Stephan K[arl] Ordódy ; Uebers[etzt] P. Jadszkó ; s. 159-175

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Časti dokumentu: Aus der Familie der Rosenblüthigen (Rosiflorae); Aus der Familie der Heidenartigen (Ericiane); Aus der Familie der Stachelbeerartigen (Grossularie)

Anotácia: Štúdia charakterizuje výskyt bobuľovitého ovocia v stredných Karpatoch

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: nekrológ - Ročenka UKS, 1909, s. 179. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

ovocie bobuľovitéHeslo/geografické:

Karpaty (Slovensko) - ovocie bobuľovité


MDT: 634.7

Pôvodné formy mien:

Ordódy, Stephan Karl Ordódy, István Károly (1829-1908)