Die Forelle

Názov a zodpovednosť: Die Forelle : Trutta fario. Salar Ausonii (Valenciennes) [Pstruh] / Aus dem Ungarischen des Dr. E. Johann Pelech von Samuel Klein) ; s. [167]-175

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Štúdia sa zaoberá fyziológiou, anatómiou pstruha, opisuje spôsob jeho života, v závere informácie o love pstruha

Poznámky: V úvode úryvok z básne Ch. Schubarta, v texte úryvky z poézie H. Heineho, W. Shakespeara. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 431. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

pstruhy

ryby sladkovodné


MDT: 597.553.2 ; 799 ; 639.2

Pôvodné formy mien:

Pelech, E. Johann pozri Pelech, Ján (1851-?)