A Calciumcarbidról és Siliciumcarbidról

Názov a zodpovednosť: A Calciumcarbidról és Siliciumcarbidról [Kalciumkarbid a silíciumkarbid] / Előadta: Schelle Róbert, kir[ályi] bányatanácsos, akad[émiai] tanár ; s. [1]-19

In A Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület Évkönyve 1896 / Összeállította: Vitális István. Selmeczbánya : [Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület], 1897

Časti dokumentu: Calciumcarbid; Siliciumcarbid

Anotácia: Štúdia analyzuje výrobu, použitie a upotrebenie karbidu vápnika a silíciumkarbidu

Heslo/Všeobecné meno:

kalciumkarbid

silíciumkarbid


MDT: 54 ; 666