Der Jezersko-See

Názov a zodpovednosť: Der Jezersko-See [Jezerské jazero] / (Von Maximilian Raisz - Kesmark) ; s. [221]-225

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Kratší príspevok opisuje polohu, tvar, rozmery, teplotné pomery, faunu Jezerského jazera

Poznámky: Motto: úryvok z lat. básne - autor nezistený; v závere báseň N. Lenaua. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: http://www.pim.hu. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/geografické:

Jezerské jazero (Slovensko) -


MDT: 556.55

Pôvodné formy mien:

Raisz, Maximilian Raisz, Miksa (1825-1904)Pôvodné formy geografických názvov:

Jezersko-See pozri Jezerské jazero (Slovensko)