Die Granite der Hohen Tátra

Názov a zodpovednosť: Die Granite der Hohen Tátra [Granity vo Vysokých Tatrách] / Von Sam[uel] Roth ; s. 187-209

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Charakteristika a zloženie žuly vo Vysokých Tatrách

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 124. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

granityHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - granity


MDT: 553.521

Pôvodné formy mien:

Roth, Samu pozri Roth, Samuel (1851-1889)