Diphteritis diagnosticai és therapeuticai értékéről

Názov a zodpovednosť: Diphteritis diagnosticai és therapeuticai értékéről [O diagnostike a terapii záškrtu] / Urszinyi Gyula ; s. 9-17

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik [1895] Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1895

Anotácia: Autor informuje o nových poznatkoch získaných na lekárskom a demografickom kongrese v Budapešti. Venuje sa diagnostike a terapii ochorenia, uvádza 12 rôznych liečiv, so zvláštnym dôrazom na význam vakcinácie

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv a Gömörvármegyei orvos-gyógyszerész-egyesületének 1894. évi szeptember hó 24-én Tornallyán tartott közgyüléséről. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Szinnyei. -

Heslo/Všeobecné meno:

diftéria - diagnostika

vakcinácia - terapia,


MDT: 616.931 ; 615 ; 614.47

Predmet:

záškrt pozri diftéria