Ein Ausflug in die Karpathen des Ungher Komitates

Názov a zodpovednosť: Ein Ausflug in die Karpathen des Ungher Komitates : (Beskiden) [Výlet do Karpát v Užskej župe] / (Von Karl Siegmeth) ; s. 57-91

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Opis trasy z Užhorodu na vrch Polonina Runa, obsahuje aj informácie o geológických, botanických, meteorologických a vlastivedných pomeroch lokality

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Mihóková, s. 366. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Karpaty (Ukrajina) - turistika

Užská župa (Ukrajina) - údaje faktografické

Východné Beskydy (Ukrajina) - informácie vlastivedné


MDT: 796.5(477) ; 55(477) ; 908.477 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy mien:

Siegmeth, Karl pozri Siegmeth, Karol (1845-1912)Pôvodné formy geografických názvov:

Ungher Komitates pozri Užská župa (Ukrajina : oblasť)

Beskiden pozri Východné Beskydy (Ukrajina)